ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לענין פקודת הכלבת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים