ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין חוק הפיקוח על עסקי הביטוח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים