ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לחוק העונשין (תיקון מס' 20) (רצח מדרגה ראשונה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים