ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה בנושא הקניית קרקעות לזרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים