ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין אכיפת החוק בעבירות על גילוי ופרסום סודות המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים