ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין אכיפת החוק בעבירות על גילוי ופרסום סודות המדינה

קוד המקור של הנתונים