ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנהלעניין פקודת העיריות

קוד המקור של הנתונים