ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנהלעניין פקודת העיריות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים