ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין מבני תעשיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים