ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה בנושא הכנרת כפרויקט לאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים