ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין חוק ערי פיתוח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים