ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין חוק התכנון והבניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים