ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין חוק אתר הנצחה - גבעת התחמושת, התשמ"ח-1987

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים