ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לגיבוש הצעות חוק ברוח ועדת זנבר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים