ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לענין היטלי ארנונה ברשויות המקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים