ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לנושא יהודי אתיופיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים