ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לנושא יהודי אתיופיה

קוד המקור של הנתונים