ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לנושא מעונות יום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים