ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין חוק העיסוק באופטימטריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים