ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לתקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים