ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לתקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט

כל ישיבות הועדה

 • 31/08/1988

  None

  אין פרוטוקול

 • 26/11/1987

  None

  אין פרוטוקול

 • 05/08/1987

  None

  אין פרוטוקול

 • 16/02/1987

  None

  אין פרוטוקול

 • 09/02/1987

  None

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים