ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין שידור שירים ושערים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים