כל ישיבות הועדה

 • 26/04/1977

  אין פרוטוקול

 • 15/03/1977

  אין פרוטוקול

 • 14/03/1977

  אין פרוטוקול

 • 09/03/1977

  אין פרוטוקול

 • 07/03/1977

  אין פרוטוקול

 • 28/02/1977

  אין פרוטוקול

 • 21/02/1977

  אין פרוטוקול

 • 16/02/1977

  אין פרוטוקול

 • 14/02/1977

  אין פרוטוקול

 • 07/02/1977

  אין פרוטוקול

 • 31/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 27/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 26/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 20/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 19/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 17/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 12/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 05/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 03/01/1977

  אין פרוטוקול

 • 29/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 27/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 23/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 22/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 20/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 15/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 13/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 08/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 06/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 02/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 01/12/1976

  אין פרוטוקול

 • 29/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 25/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 24/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 18/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 17/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 15/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 10/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 08/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 07/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 03/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 01/11/1976

  אין פרוטוקול

 • 27/10/1976

  אין פרוטוקול

 • 25/10/1976

  אין פרוטוקול

 • 18/10/1976

  אין פרוטוקול

 • 07/10/1976

  אין פרוטוקול

 • 05/10/1976

  אין פרוטוקול

 • 28/09/1976

  אין פרוטוקול

 • 21/09/1976

  אין פרוטוקול

 • 16/09/1976

  אין פרוטוקול

 • 08/09/1976

  אין פרוטוקול

 • 07/09/1976

  אין פרוטוקול

 • 02/09/1976

  אין פרוטוקול

 • 26/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 22/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 21/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 19/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 15/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 14/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 12/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 07/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 05/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 01/07/1976

  אין פרוטוקול

 • 30/06/1976

  אין פרוטוקול

 • 28/06/1976

  אין פרוטוקול

 • 24/06/1976

  אין פרוטוקול

 • 21/06/1976

  אין פרוטוקול

 • 16/06/1976

  אין פרוטוקול

 • 14/06/1976

  אין פרוטוקול

 • 02/06/1976

  אין פרוטוקול

 • 31/05/1976

  אין פרוטוקול

 • 26/05/1976

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1976

  אין פרוטוקול

 • 19/05/1976

  אין פרוטוקול

 • 17/05/1976

  אין פרוטוקול

 • 12/05/1976

  אין פרוטוקול

 • 25/04/1976

  אין פרוטוקול

 • 08/04/1976

  אין פרוטוקול

 • 29/03/1976

  אין פרוטוקול

 • 24/03/1976

  אין פרוטוקול

 • 22/03/1976

  אין פרוטוקול

 • 10/03/1976

  אין פרוטוקול

 • 08/03/1976

  אין פרוטוקול

 • 03/03/1976

  אין פרוטוקול

 • 01/03/1976

  אין פרוטוקול

 • 26/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 25/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 23/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 18/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 16/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 11/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 09/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 04/02/1976

  אין פרוטוקול

 • 28/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 26/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 21/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 19/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 15/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 14/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 12/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 08/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 07/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 05/01/1976

  אין פרוטוקול

 • 31/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 29/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 25/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 24/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 23/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 18/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 17/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 15/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 10/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 08/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 03/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 01/12/1975

  אין פרוטוקול

 • 19/11/1975

  אין פרוטוקול

 • 17/11/1975

  אין פרוטוקול

 • 12/11/1975

  אין פרוטוקול

 • 10/11/1975

  אין פרוטוקול

 • 05/11/1975

  אין פרוטוקול

 • 03/11/1975

  אין פרוטוקול

 • 29/10/1975

  אין פרוטוקול

 • 27/10/1975

  אין פרוטוקול

 • 09/10/1975

  אין פרוטוקול

 • 11/09/1975

  אין פרוטוקול

 • 08/09/1975

  אין פרוטוקול

 • 22/08/1975

  אין פרוטוקול

 • 29/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 28/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 25/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 23/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 22/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 21/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 18/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 14/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 09/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 08/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 07/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 03/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 02/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 01/07/1975

  אין פרוטוקול

 • 25/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 24/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 23/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 18/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 17/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 16/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 11/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 09/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 04/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 02/06/1975

  אין פרוטוקול

 • 28/05/1975

  אין פרוטוקול

 • 26/05/1975

  אין פרוטוקול

 • 21/05/1975

  אין פרוטוקול

 • 19/05/1975

  אין פרוטוקול

 • 18/05/1975

  אין פרוטוקול

 • 14/05/1975

  אין פרוטוקול

 • 12/05/1975

  אין פרוטוקול

 • 07/05/1975

  אין פרוטוקול

 • 05/05/1975

  אין פרוטוקול

 • 30/04/1975

  אין פרוטוקול

 • 28/04/1975

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1975

  אין פרוטוקול

 • 19/03/1975

  אין פרוטוקול

 • 17/03/1975

  אין פרוטוקול

 • 12/03/1975

  אין פרוטוקול

 • 10/03/1975

  אין פרוטוקול

 • 05/03/1975

  אין פרוטוקול

 • 03/03/1975

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1975

  אין פרוטוקול

 • 24/02/1975

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1975

  אין פרוטוקול

 • 17/02/1975

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1975

  אין פרוטוקול

 • 10/02/1975

  אין פרוטוקול

 • 05/02/1975

  אין פרוטוקול

 • 03/02/1975

  אין פרוטוקול

 • 31/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 29/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 20/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 15/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 13/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 08/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 07/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 06/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 01/01/1975

  אין פרוטוקול

 • 31/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 25/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 24/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 23/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 18/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 17/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 16/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 10/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 09/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 02/12/1974

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1974

  אין פרוטוקול

 • 25/11/1974

  אין פרוטוקול

 • 20/11/1974

  אין פרוטוקול

 • 18/11/1974

  אין פרוטוקול

 • 13/11/1974

  אין פרוטוקול

 • 11/11/1974

  אין פרוטוקול

 • 06/11/1974

  אין פרוטוקול

 • 04/11/1974

  אין פרוטוקול

 • 30/10/1974

  אין פרוטוקול

 • 28/10/1974

  אין פרוטוקול

 • 23/10/1974

  אין פרוטוקול

 • 21/10/1974

  אין פרוטוקול

 • 28/08/1974

  אין פרוטוקול

 • 14/08/1974

  אין פרוטוקול

 • 12/08/1974

  אין פרוטוקול

 • 07/08/1974

  אין פרוטוקול

 • 05/08/1974

  אין פרוטוקול

 • 31/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 29/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 24/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 22/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 17/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 15/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 08/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 03/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 01/07/1974

  אין פרוטוקול

 • 25/06/1974

  אין פרוטוקול

 • 24/06/1974

  אין פרוטוקול

 • 17/06/1974

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1974

  אין פרוטוקול

 • 10/06/1974

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1974

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1974

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1974

  אין פרוטוקול

 • 20/05/1974

  אין פרוטוקול

 • 17/05/1974

  אין פרוטוקול

 • 15/05/1974

  אין פרוטוקול

 • 15/05/1974

  אין פרוטוקול

 • 13/05/1974

  אין פרוטוקול

 • 08/05/1974

  אין פרוטוקול

 • 06/05/1974

  אין פרוטוקול

 • 22/04/1974

  אין פרוטוקול

 • 01/04/1974

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1974

  אין פרוטוקול

 • 25/03/1974

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1974

  אין פרוטוקול

 • 18/03/1974

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1974

  אין פרוטוקול

 • 11/03/1974

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1974

  אין פרוטוקול

 • 04/03/1974

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1974

  אין פרוטוקול

 • 25/02/1974

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1974

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים