ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה להצעה לסה"י בנושא "ריבית במשק והעדר אשראי זול במגזר החקלאי"

כל ישיבות הועדה

  • 29/12/1987

    None

    אין פרוטוקול

  • 22/12/1987

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים