ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה להצעה לסה"י בנושא "ריבית במשק והעדר אשראי זול במגזר החקלאי"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים