ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין קופ"ח לאומית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים