ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לפטור ממס הכנסה על רווח הון ממכירת מניה בקואופרטיב

כל ישיבות הועדה

  • 02/12/1986

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים