ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לפטור ממס הכנסה על רווח הון ממכירת מניה בקואופרטיב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים