ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה להלס"י עתיד יבולי החיטה בארץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים