ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לענבי דבוקי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים