ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעידוד הייצוא החקלאי

כל ישיבות הועדה

  • 24/11/1987

    None

    אין פרוטוקול

  • 08/11/1987

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים