ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין הסיוע למושבים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים