ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין סולל בונה

כל ישיבות הועדה

  • 27/08/1986

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים