ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין סולל בונה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים