ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לענין מקדמות מס

כל ישיבות הועדה

  • 05/09/1984

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים