ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לענין מקדמות מס

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים