ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לחוק מס רכוש וקרן פיצויים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים