ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין "מנועי בית שמש"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים