ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה למיסים עקיפים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים