ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין מיסוי לעצמאים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים