ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לחוק מיסוי אינפלציוני

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים