ועדה של הכנסת ה-6

ועדת החינוך, התרבות והספורט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים