ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין כבישי מחוז השרון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים