ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין כבישי מחוז השרון

קוד המקור של הנתונים