ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לחשמל

כל ישיבות הועדה

 • 16/12/1987

  None

  אין פרוטוקול

 • 05/02/1987

  None

  אין פרוטוקול

 • 02/06/1986

  None

  אין פרוטוקול

 • 18/02/1986

  None

  אין פרוטוקול

 • 30/07/1985

  None

  אין פרוטוקול

 • 09/07/1985

  None

  אין פרוטוקול

 • 23/06/1985

  None

  אין פרוטוקול

 • 21/10/1984

  None

  אין פרוטוקול

 • 14/10/1984

  None

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים