ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין חוק לעידוד בניה להשכרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים