ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין חוק הנגב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים