ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין האחים גולדשטיין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים