ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין גמלאות עובדי המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים