ועדה של הכנסת ה-5

ועדת החינוך, התרבות והספורט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים