ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לעניין בקעת הירדן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים