ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לביטול הטבות רפואיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים