ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לבדיקת הנושאים: הצעות דחופות לס"י, הצעות אי אמון, שאילתה בע"פ והודעות הממשלה בכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים