ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין הנהגת ההצבעה האלקטרונית במליאת הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים