ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לנושא עזרה למשוחררי צה"ל והשירות הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים