ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לדיון בהצ"ח החינוך המיוחד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים