ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לתיאום פעולות המנהל האזרחי ביהודה, שומרון ועזה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים