ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה לעניין תפיסת הביטחון ויישומה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים