ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לחוק יסוד: מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים